FHS Freshmen vs. Maryville (8-20-18) - Carlos Reveiz